Supervize

Nikdo není více, nikdo není méně

Supervize pod mým vedením poskytuje bezpečný prostor pro rozvoj profesionality, posilování vztahů v týmu a zvládání konfliktních situací na pracovišti. Je formou podpory pracovníků, pomáhá bezpečně řešit náročné situace v pracovní oblasti a podporuje pracovníky v jejich kompetencích.
Specializuji se na supervize v sociální sféře a školství.

Supervize se například hodí, když:
• vám záleží na pohodové pracovní atmosféře,
• potřebujete získat nadhled a podívat se na situaci jiným úhlem pohledu,
• chcete získat inspirace k řešení od dalších kolegů,
• vnímáte prevenci syndromu vyhoření jako důležitou součást vaší profese,
• se společně s kolegy chcete posouvat nad jednotlivými případy,
• se chcete v bezpečí a s respektem pobavit o věcech, které nefungují,
• je pro vás důležité se profesně a lidsky rozvíjet.

Supervize je možností, jak vytvářet a podporovat zdravé pracovní týmy. Je pomyslnou odměnou pro pracovníky, proto by do supervize měli vstupovat dobrovolně a motivovaní. Kde je vůle, tam je cesta. Záleží mi na tom, aby týmy i jednotlivci vnímali přínos toho, čeho jsou součástí. Supervize má bavit, posouvat a obohacovat, přesto to není pasivní pozorování a vyžaduje spolupráci, sdílení a společné hledání.

Chci se domluvit na supervizi

Proč supervize?

Především je prostorem k profesnímu i osobnímu růstu. Pečuje o zdravé pracovní týmy.

Nabízí řešení problémů z praxe s nezaujatým odborníkem a zamýšlení se nad situacemi z jiných úhlů pohledu.

Podporuje vzájemné sdílení, porozumění a zvládání konfliktů. Je místem důvěry a vzájemného obohacování se.

Pomáhá z nedorozumění vytvářet pochopení, nové dovednosti a schopnosti.

Pracovníci získávají nadhled, dochází k většímu porozumění směrem k sobě, kolegům, klientům, žákům nebo rodičům.

Pozitivní přínosy supervize jsou dlouhodobé

supervize Lucie Mucalová Brno
• Minimalizuje konflikty na pracovišti.
• Pracovníci rostou ve všech směrech a podávají kvalitnější výkony.
• Je prevencí syndromu vyhoření.
• Pracovníci spolu dokáží lépe komunikovat, sdílet a chápat své potřeby.
• Náročné situace zvládají pracovníci lépe a jsou méně ve stresu.
• Účastníci supervize si jsou více vědomi svých povinností i hranic.
• Pečuje o zdravé pracovní týmy.
Kontaktujte mě

Co říkají mí klienti?

Vydoluje z vás i to, o čem jste neměli ani ponětí, že ve vás je...

S Luckou se znám 10 let, zažila jsem s ní mnohokrát společné lektorování a je mojí osobní koučkou. Lucka, ať už lektoruje, koučuje či superviduje, dělá to s velkou pozitivní energií, se zájmem o člověka, s neskutečnou pokorou, laskavostí a profesionalitou. Vydoluje z vás i to, o čem jste neměli ani ponětí, že ve vás je. Pokud chcete poznat sebe sama, osobnostně či profesně vyrůst či vyřešit, co vás trápí, neváhejte a domluvte si u ní konzultaci.

Eva, zástupkyně ředitelky

Koučink a supervize

Naše setkávání má všechno...

Existují setkání, která jsou silnější, než jakýkoliv strach. Jedno takové setkání jsem zažila před 5 lety. Naše setkávání má všechno. Lucka změnila můj život, naučila mě poznávat. Bez představ a očekávání, beze strachu a bez předsudků. Pomohla mi uvědomit si, že to co dělám, vždycky někdo ocení, ale zároveň i odsoudí. Naučila mě děkovat sama sobě za to, že díky tomu, čím jsem si prošla, jsem dnes dál, než jsem byla včera. Změna je proces. Lehké to není, ale možné ano. Když vydržíte, sklidíte něco, co vám promění život. Až si samozřejmě vše sedne, kam má.

Bára, referentka a koordinátorka

Terapie a supervize

Nikdy není pozdě na spokojený a profesionální tým

Chybí vám nějaké informace nebo se chcete domluvit na supervizi?
Kontaktujte mě na e-mailu luciemucalova@gmail.com nebo na mobilu +420 732 448 449.
luciemucalova@gmail.com
+420 732 448 449
Image