Supervize

Nikdo není více, nikdo není méně

Supervize pod mým vedením poskytuje bezpečný prostor pro rozvoj profesionality, posilování vztahů v týmu a zvládání konfliktních situací na pracovišti. Je formou podpory pracovníků, pomáhá bezpečně řešit náročné situace v pracovní oblasti a podporuje pracovníky v jejich kompetencích.
Specializuji se na supervize v sociální sféře a školství.

Supervize se například hodí, když:
• vám záleží na pohodové pracovní atmosféře,
• potřebujete získat nadhled a podívat se na situaci jiným úhlem pohledu,
• chcete získat inspirace k řešení od dalších kolegů,
• vnímáte prevenci syndromu vyhoření jako důležitou součást vaší profese,
• se společně s kolegy chcete posouvat nad jednotlivými případy,
• se chcete v bezpečí a s respektem pobavit o věcech, které nefungují,
• je pro vás důležité se profesně a lidsky rozvíjet.

Supervize je možností, jak vytvářet a podporovat zdravé pracovní týmy. Je pomyslnou odměnou pro pracovníky, proto by do supervize měli vstupovat dobrovolně a motivovaní. Kde je vůle, tam je cesta. Záleží mi na tom, aby týmy i jednotlivci vnímali přínos toho, čeho jsou součástí. Supervize má bavit, posouvat a obohacovat, přesto to není pasivní pozorování a vyžaduje spolupráci, sdílení a společné hledání.

Chci se domluvit na supervizi

Proč supervize?

Především je prostorem k profesnímu i osobnímu růstu. Pečuje o zdravé pracovní týmy.

Nabízí řešení problémů z praxe s nezaujatým odborníkem a zamýšlení se nad situacemi z jiných úhlů pohledu.

Podporuje vzájemné sdílení, porozumění a zvládání konfliktů. Je místem důvěry a vzájemného obohacování se.

Pomáhá z nedorozumění vytvářet pochopení, nové dovednosti a schopnosti.

Pracovníci získávají nadhled, dochází k většímu porozumění směrem k sobě, kolegům, klientům, žákům nebo rodičům.

Pozitivní přínosy supervize jsou dlouhodobé

supervize Lucie Mucalová Brno
• Minimalizuje konflikty na pracovišti.
• Pracovníci rostou ve všech směrech a podávají kvalitnější výkony.
• Je prevencí syndromu vyhoření.
• Pracovníci spolu dokáží lépe komunikovat, sdílet a chápat své potřeby.
• Náročné situace zvládají pracovníci lépe a jsou méně ve stresu.
• Účastníci supervize si jsou více vědomi svých povinností i hranic.
• Pečuje o zdravé pracovní týmy.
Kontaktujte mě

Co říkají mí klienti?

Vydoluje z vás i to, o čem jste neměli ani ponětí, že ve vás je...

S Luckou se znám 10 let, zažila jsem s ní mnohokrát společné lektorování a je mojí osobní koučkou. Lucka, ať už lektoruje, koučuje či superviduje, dělá to s velkou pozitivní energií, se zájmem o člověka, s neskutečnou pokorou, laskavostí a profesionalitou. Vydoluje z vás i to, o čem jste neměli ani ponětí, že ve vás je. Pokud chcete poznat sebe sama, osobnostně či profesně vyrůst či vyřešit, co vás trápí, neváhejte a domluvte si u ní konzultaci.

Eva, zástupkyně ředitelky

Koučink a supervize

Naše setkávání má všechno...

Existují setkání, která jsou silnější, než jakýkoliv strach. Jedno takové setkání jsem zažila před 5 lety. Naše setkávání má všechno. Lucka změnila můj život, naučila mě poznávat. Bez představ a očekávání, beze strachu a bez předsudků. Pomohla mi uvědomit si, že to co dělám, vždycky někdo ocení, ale zároveň i odsoudí. Naučila mě děkovat sama sobě za to, že díky tomu, čím jsem si prošla, jsem dnes dál, než jsem byla včera. Změna je proces. Lehké to není, ale možné ano. Když vydržíte, sklidíte něco, co vám promění život. Až si samozřejmě vše sedne, kam má.

Bára, referentka a koordinátorka

Terapie a supervize

...vnáší do našeho týmu nadhled, opravdovost a otevřené jednání...

Lucie Mucalová je nám supervizní podporou, jak v týmových, tak v individuálních setkáních již po dobu dvou let. Pomáhá nám proplouvat úskalími terénní práce s ohroženými rodinami a poskytuje nám nejen oporu při řešení náročných kazuistik klientů, ale vnáší do našeho týmu nadhled, opravdovost a otevřené jednání. A za to si jí velice vážíme.

Lucie, vedoucí služby

Supervize

...smysluplně strávený čas...

Týmová supervize s Lucií Mucalovou u mě představuje smysluplně strávený čas, kterým lépe poznáváme jednotlivé členy týmu, ale i sebe sama. V příjemném prostoru můžeme otevírat otázky, které nás trápí a víme, že je zpracujeme tak, aby nás to jako tým ještě více stmelilo a posunulo odborně dál.

Lenka, vedoucí organizace

Supervize

...tuto spolupráci nelze hodnotit jinak, než pozitivně...

Supervize je již několik let nedílnou součástí naší pomáhající profese. Pro náš tým tvoří supervize prostor pro společné kolegiální sdílení, vyjasnění toho, co nám brání efektivně pracovat,  vzájemnou inspiraci, ale také podporu při řešení problémů. Měli jsme možnost spolupracovat s různými supervizory a ne vždy se jevila tato metoda jako efektivní. Domnívám se, že zde hraje velkou roli osoba supervizora.
Vedle profesních znalostí a dovedností totiž vstupuje supervizor do supervize svoji osobností... V posledních letech spolupracujeme s Lucií, a tuto spolupráci nelze hodnotit jinak, než pozitivně. Jako supervizor dokázala prolomit počáteční ostych a navodila atmosféru důvěry. Zajišťuje pro naše sdílení a řešení profesních i osobních téma bezpečné prostředí.   Způsob vedení, vzájemná podnětná komunikace a respekt jsou nyní pro náš tým neodmyslitelnou  součástí těchto setkání. Shodli jsme se s kolegy, že díky těmto společným setkáním s jasně stanovenými pravidly jsme o sobě získali informace, které do té doby byly tabu, neznámé. Vznikl tu prostor si ulevit od těžkostí, které nás v životě provází a zároveň se můžeme např. lépe zorientovat v konkrétním chování svých kolegů. Při řešení složitých kauz využíváme supervizi k reflexi případu práce s klientem, společné nalézání a formulace vhodných otázek a hledání odpovědí nám pak pomáhá zvolit vhodné postupy, najít jiná řešení. 
Někdy nastane i situace, kdy nemáme ještě v den supervize jasno, co bude předmětem našeho setkání. Díky vnímavosti Lucie se však téma naskytne vždy, i kdyby to měla být „jen“ naše stále přítomná únava a vyčerpání.

Martina, vedoucí oddělení sociálně - právní ochrany dětí

Supervize

Nikdy není pozdě na spokojený a profesionální tým

Chybí vám nějaké informace nebo se chcete domluvit na supervizi?
Kontaktujte mě na e-mailu luciemucalova@gmail.com nebo na mobilu +420 732 448 449.
luciemucalova@gmail.com
+420 732 448 449
Image